Reiki Healing

Reiki Healing

Hvad er healing?


* At gøre hel.


* At skabe balance v.h.a. universel livsenergi.


* Kærlighed & omsorg.


Sommetider har kroppen brug for hjælp, ved store fysiske eller psykiske belast-ninger, så som:


* Stress


* Alvorlige traumer


* Sygdomme.


* Tab & sorg mm.


En healer kan hjælpe med at afbalancere krop og sind, dette gøres ved at tilføre livsenergi – Reiki.


Reiki healing er ikke betinget af tro, religiøsitet eller spiritualitet.


Det virker også selv om man ikke tror på det.


Kroppen bestemmer også selv hvor meget energi, den vil modtage.


Jo tidligere der bliver taget hånd om problemer jo bedre, og lidt Reiki er bedre end ingenting.


Før behandling!


Starter med at afdække hvad der er problemet.


Det er også vigtigt at få ’tisset af’, da selve behandlingen tager ca. en time.


Der sættes musik på, og klienten lægger sig påklædt på briksen med et tæppe.


Under healingen!


Reaktioner under healingen!


Det er meget almindeligt, men dog ikke betingelse for virkning, at klienten mær-ker forskellige reaktioner. Nogen mærker ikke noget, men healingen virker alli-gevel.


Reaktioner kan være:


* -Varme eller kulde hvor hænderne ligger.


* Nogen kommer til at fryse eller svede.


* En snurrende eller sitrende fornemmelse.


* Det kan føles som om healerens hænder er flere steder.


* Der kan forekomme hovedpine eller susen for ørene.


* Nogen ser farver eller billeder.


* Ofte kommer der rumlen fra maven, når energien strømmer ind.


* Der kan være andre reaktioner eller ingenting, men uanset hvad, så ar-bejder energien.


Efter healingen!


Det er også meget forskelligt hvordan man har det efter behandlingen.


Nogle er meget trætte og andre er fyldt med energi. Det kan også variere fra gang til gang.


Drik rigeligt med vand, gerne med citron. Vandet hjælper kroppen med udrens-ning og med at få energien rundt i kroppen.


Efterfølgende er det godt hvis man kan slappe af og hvile resten af dagen.


Energien arbejder videre i op til 48 timer, eller mere hvis man er syg eller sløj.


Reaktioner efter healingen!


Ud over træthed eller energiboost kan følgende reaktioner forekomme:


* Osteklokkefornemmelse.


* Opblussen af symptomer.


* Tristhed, modløshed eller opstemthed.


* Udrensning er i gang, så det er ikke unormalt at urinen lugter kraftigt.


* Selv om klienten ikke umiddelbart føler reaktioner, virker energien alli-gevel.


Undgå helst alkohol de første 24 timer.


Hvad kan Reiki Healing bruges til?


Healingens helbredende kraft kan afhjælpe, lindre, fjerne, understøtte eller hel-brede f.eks: Stress. PSD. Depression. Angst. Fobier. Udbrændthed.

Kriser som følge af fx. Traumer. Sorg som følge af dødsfald eller tab. Kolik og andre forstyrrel-ser hos spædbørn. Kroniske lidelser som fx. Migræne.

Betændelsestilstande og infektioner. Bivirkninger ved bl.a. kemoterapi og angst i forbindelse med kræft. Smerter og skader. Sårheling. Kirurgiske indgreb. Dårlig nattesøvn og roterende tanker.

Berolige døende og pårørende. Støtte og styrke immunforsvaret. O.m.a.


Hvor meget healing skal der til?


Det er selvfølgelig individuelt hvor meget healing der skal til, men der er gode erfaringer med at lave 5 healinger i løbet af en uges tid.


Derefter kan der følges op ugentligt, hver 14. dag, eller en gang om måneden. Alt efter årsag og effekt.


5. gang vil ofte være meget virkningsfuld, fordi energisystemet er blevet gen-nembehandlet.


Nogle gange kan én eller få behandlinger være nok.


Jo længere problemet har været, jo længere tid kan det tage at afhjælpe det.


Healing erstatter IKKE lægebesøg, og healere kan IKKE stille diagnoser.