Klassisk Nordlys Massage

Klassisk Nordlys Massage

Den Klassiske Nordlys Massage er en energibalancerende kropsmassage, som bygger på variationer af Grundformen. Denne metode er blevet klassisk, fordi den første systemiske healingsmassagemetode der blev udviklet på Nordlys i begyndelsen af 1980’erne og blevet brugt af mange massageterapeuter lige siden. Gennem årene er metoden yderligere blevet raffineret og den er stadig en af søjlerne i Nordlys Massage Systemet.

Den klassiske Nordlys Massage er altid en hel kropsmassage og den balancerende effekt opnås, ud over grundformens generelle virkning, ved at man differentierer den tid man bruger på de forskellige områder. De områder, som har størst behov får relativt mere massage og områder med et mindre behov tilsvarende mindre.

Målet er at klienten opnår en kropslig og psykisk ligevægtstilstand, hvorved kroppens og sindets energier åbnes så de naturligt og frit kan udligne uhensigtsmæssige spændinger og ophobninger. Dermed forløses stress og healing kan finde sted.

Den Klassiske Nordlys Massage er egnet for næsten alle klienter, som kan have glæde af massage.

Kilde: Klassisk Massage Nordlys Wellness, Anne & Philip Neess