Hypno- & NLP Terapi

NLP- & Hypnoterapi

Hypnoterapi er sammen med NLP nogle effektive og naturlige redskaberdu kan bruge hvis  du ønsker at aflære, ændre og transformere gamle “programmer” i underbevidstheden.  De kan have skabt blokeringer i dig i form af angst, jalousi, vrede, usunde vaner som rygning og misbrug, søvnløshed, fobier, lavt selvværd, osv.

For at skabe adgang til det ubevidste sind er den mest effektive metode hypnose. 

Ved hjælp af hypnose og hypnoterapi, kan en hypnoterapeut hjælpe dig med at ændre gamle mønstre, give nye værktøjer til at indlære og genfinde naturlige, styrkende, positive overbevisninger og holdninger.

Dermed kan du få din livsenergi, indre tryghed, frihed og glæde tilbage. og Derigennem kan du igen komme i kontakt med dit “ægte jeg” og du kan agere på den måde, som er det bedste for dig.

Dit ubevidste sind er en slags “biologiske harddisk”. Det er her vi har lagret alle vores oplevelser og indlæringer. Det er bla. vores evner, ressourcer, vaner og følelser. I det hele taget alt hvad vi har oplevet gennem hele vores liv.

Det ubevidste kører vores automatiske tanke- og adfærdsmønstre som “programmer.

Det ubevidste sind vil altid gøre hvad det kan for at støtte dig og bringe dig i en optimal harmonisk tilstand.Der vil dog ofte være nogle gamle tanke- og adfærdsmønstre som du, som voksen, føler begrænser dig.

Disse tidligere indlæringer trænger ofte til at få en “opdatering”.

Disse tanke- og adfærdsmønstre havde en positiv funktion blev indlært, , Det kan være hjalp de dig med at indordne dig som barn og fungere bedre i dine relationer, så du ungik konflikter eller måske “kopierede” du dem fra dine forældre.

Efterhånden er de blevet som et par sko, der er blevet for små – de klemmer eller du kan simpelthen ikke holde ud at gå i dem mere.

Hypnose er en tilstand – redskaberne skal være i orden.

Hypnose eller trance skaber ikke i sig selv de store forandringer. Det er behageligt og afslappetv tilstand og du kan føle dejligt velvære, men det i sig selv er ikke nok til at effektive positive forandringer sker.

Det kræver en seriøs og dybdegående træning med forandringsteknikker for at  skabe en positiv, passende og varig forandring.

Hypnoterapi består bl.a. af metoder til at afdække årsagen til problemet (finde ud af hvornår og hvordan spiren er lagt) og herefter neutralisere, skabe en ny forståelse og finde nye ressourcer i årsagsbegivenheden og dermed nye positive støttende overbevisninger.

Det betyder at du i fremtiden kan handle og reagere ud fra den nye forståelse, du har fået under hypnosen.

Det betyder ikke, at vi skaber en ny fantasi version af dig eller din fortid, men det betyder, at vi skaber en mere voksen forståelse, at du kan se det store billede, i stedet for at se tingene fra børnehøjde med et forvrænget og begrænset udsyn – man kan sige at vi blidt “klipper navlestrengen”. Så du kan leve i nuet, rolig, glad og fri.

Projektioner af følelser – er låget ved at hoppe af?

Hypnoterapi anvendes oftest til at frigøre sig fra begrænsende følelser, såsom f.eks. angst, vrede, ensomhed, skyld eller skam, som er blevet indlært på et tidligere tidspunkt.

Ved at ændre opfattelsen af følelserne, kan du få en helt anden tilgang til disse.